четвртак, 24. октобар 2013.

What is MUST HAVE in your closet this fall and winter?


                             
  That the retro largely returned we found ourselves  with the arrival of spring. But it wasn't must have. Now it is. Retro fashion is occupied runways around the world. 
  In fashion is again, even deep jeans with flared legs, that almost looks like men's. Of course if you are so brave to retract all this retro gag combine them with a feminine silk blouse.
  Turtle neck shirts are also present again, do not think that they are "passé". If you stick to gray, beige and brown colors and choose the model that went all the way to the edges of the jaw - you will look sexy.
  The Parisian chic style, complete striped knitted dress with golden details and let your fashion tack lasts all winter!
  Ribbons and bows in  hair are completely unavoidable. and red lipstick and high bouffant hair.

  Though most returned hippie style. There is no a style that "passes" at all times as a hippie. The reasons are several - his middle name is optimism, and may be joy, relaxation. And the most important you don't need lot of money, you just need to be creative. representatives of this style are Kate Moss, Sienna Miller and Nicole Richie. Floral designs, quite colorful bracelet, flowing material, all of which you will feel comfortable is part of the style. earrings with feathers are also current.                                                                                                                                        


  Combine all, because in essence, in vogue is and old and something new ... Only for whatever you decide  avoid the  feeling like you popped out of time machines. 
  Tomorrow starts Belgrade fashion week, so I will report you about happenings from the catwalk.


+J-14 Magazine .
+Aleksina Djordjevic
+Maja Vuković
+Facebook Login
+Fashionista
+Nuhu al Sabat
+Fashion Industry Network

My magical place

  A beautiful sunny day I spent with my son on the quay of the river Sava, my favorite place in Belgrade. There I spent my childhood and the it brings you a wonderful feeling to bring your child in the same place.

  On that river, sitting and watching her runing, I thought about my first loves, there are my first thoughts swirled about the transience of life and the far reaches. And there have been developing my first literary thoughts.
  Today I again watched the sun-drenched flows and pondered how many destinies she only knows and how many more to find out. It was collected, and my tears and my smiles, and my happiness and my pain. But it was always just bringing me the peace. 
  Cause of that this river will always be special in my heart. Nothing its place in my heart will seized.четвртак, 17. октобар 2013.

Autumn, rainy day :)

Outside, the rain and cold. Autumn...
Most people fall into depression with the first signs of gold autumn .But there are ways to get in the mood so much that you even enjoy autumn rain and the wind that blows the leaves away.

Of course you can do it just with good friends. 
 Yesterday's rainy day my friends Nikolina and Nina, and I spent drinking coffee, relaxing beverages, changing clothes and trying new combinations of clothing and hairstyle, playing with my son and even enjoyed a gloomy view from the terrace
We'll allow you to peek into some situations. :)
 Even the day that seems to be the darkest of, with the simple things can be brighten.
 

среда, 16. октобар 2013.

Kafane u Beogradu, najbolja mesta za jesenje izlaske

   I ovaj blog ću početi sa rečima najpoznatije kafanske pesme uz koju mnogi razbijaju čaše: Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela, kafana je moja istina...

   Kafane su mesto gde su nekada razmišljali intelektualci, gde su se zalivali dobro obavljeni poslovi nekom dobrom prepečenicom, mesto gde su nastajale neke od najlepših ljubavnih pesama. 
   U kafanama i dan danas svi ostavljamo srce... I glas. Neretko se završava na stolovima, a ponekad i pod njima.  Neki tamo beže od surove realnosti, ubijaju tugu čašicom, ali većina mladih sa naših Balkanskih prostora tamo odlazi samo radi dobrog provoda sa društvom. Ima li šta bolje od toga? Tu ti niko neće zameriti ni ako popiješ više nego što možeš da podneseš, ni što eksponiraš svoj glas od kog glava zaboli, a praštaju se i suze. 
   Neke od boljih kafana su: Kafanica trg, mesto je vrhunsko i dobar provod je zagarantovan. Sredom dame dobijaju po 2 besplatna pića, a petkom i subotom su tamburaši.
                                    Još jedno mesto sa svakom preporukom je Kafana Ona moja. Trenutno jedna od najpoznatijih u Beogradu, a i šire.
Tu su i kafane:Kafana Kafanica, Kafana Staro ognjište, koja je jedna od prvih kafana u Evropi, otvorena baš u Beogradu, Kafana Srpska brvnara, na predivnom Savskom keju, navodi, u predivnom etno ambijentu, Kafana Kao kod kuće, koja poseduje jednu od najlepše uređenih bašta u Beogradu, zatim Kafana Naša priča i mnoge druge.
Da u priči ne izostavimo boemsku Skadarliju i njene kafane. Dva bela goluba, pravo boemsko mesto, Kafana Tri šešira sagrađena u srcu skadarlijske ulice, sa svojim prepoznatljivom imidžom i ambijentom zamrznutim u 30-tim godinama, obogaćena profesionalnom uslugom i gostoprimstvom zaposlenih, pruža svojim gostima odlično mesto za dobar provod i opuštanje.
   Kafana je mnogo, samo treba izabrati svoj kutak za savršen kraj nedelje, ili što da ne, i običnog radnog dana.
Na ovim fotografijama su Jovana Ivetić, Sanja Stolić, moj suprug i draga drugarica Jovana Poznan.


уторак, 15. октобар 2013.

Belgrade Beerfest

Belgrade Beerfest was established in year 2003, and became the most popular in this town, and country.
When you come in "Ušće" area it looks like you came into another dimension. No one thinks about how to behave, how to be dress, entire mass of over 500.000 people becomes as one.
Lasts for 5 days and during that time alternate the most famous  groups of the former Yugoslavia and tribal bands... And we drink a lot of beer.
It is hard to explane how you feel there.  You jump, scream, sometimes you don't even know witch group is on the stage.
Our legend of rock- Bora Djordjevic.

http://www.belgradebeerfest.com/active/sr-latin/home/o_festivalu.html

The festival has received numerous awards. Among them is a recommendation of the British newspaper The Independent, which Belgrade Beer Fest ™ 2005th was among 20 world events that must be visited. Professor Dennis Wilcox, in his book "PR Strategies and Tactics" used at over 350 universities around the world, said Belgrade Beer Fest ™ as a positive example of marketing and PR campaigns. On the occasion of the great social campaign "I choose to recycle," whose aims were to strengthen environmental awareness and purchase recycling containers for schools in Belgrade, the Festival of the marketing of "Taboo" received 2009th The award for the marketing event of the year.Belgrade Beer Fest ™ thanks to all of this has established itself as one of the most important segments of the tourist offer of Serbia, as well as a brand that promotes our country and strengthening its image.


Me and my friends in august, 2013.
недеља, 13. октобар 2013.

My city Belgrade

English translation is below
 Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu, bilo bi neskromno.

    Ovaj citat najbolje opisuje značaj ovog predivnog grada koji leži na dve reke Savi i Dunavu. Odoleva snažno vekovima i ratovima i sve je lepši.
Moj grad je glavni grad Republike Srbije. Svako ko je ikada zakoračio na njegovo tlo uvek poželi da se ponovo vrati, a oni koji su imali čast da se rode u njemu uvek ga nose u srcu. Sa ovim predivnim gradom lako je saživeti se. Svaki njegov ćošak osećaš kao svoj. I dan u njemu nikako ne može biti dosadan. Jako društveni i srdačni ljudi svakog rado prihvate. Ovde i neznanci lako postaju stari znanci. 
 "Tada su mi bili potrebni susreti s ljudima koji me neće tretirati površno kao što mi se to kod nas dešavalo, s ljudima koji satima sede za stolom i druže se, pevaju neke pesme i uvek imaju strašno mnogo da kažu. Taj beogradski period je prosto izlečio moju dušu…"
Erskin Koldvel, pisac
    Raznolikosti je mnogo. Dok je sa jedne strane ulice moderna poslovna zgrada, sa druge je stara kuća ili zgrada, koja može da ispriča toliko toga o vremenu koje je tu provela.
 "Ovaj veliki grad bio je, izgleda, oduvek ovakav: istrgan, prosut, upravo kao da nikad ne postoji, nego večno nastaje, dograđuje se i oporavlja. S jednog kraja niče i raste, a sa drugog vene i propada. Uvek se kreće i talasa, nikad ne miruje i ne zna šta je spokoj i tišina. Grad na dve reke, na velikom prostoru sapet vetrovima."
Ivo Andrić, pisac i nobelovac
     U svako godišnje doba Beograd vam nudi svoje čari. Proleće mami ljude na njegove kejove, leto na "beogradsko more", Adu, jesen u Beogradu je divna, okupana zlatnim i bakarnim bojama lišća, a zimska idila je neopisiva. Pogotovo u našim tradicionalnim ili savremenim kafanama.
 
"Nebo je nad Beogradom prostrano i visoko, promenljivo a uvek lepo; i za zimskih vedrina sa njihovom studenom raskoši; i za letnjih oluja kada se celo pretvori u jedan jedini tmurni oblak koji, gonjen ludim vetrom, nosi kišu pomešanu s prašinom panonske ravnice; i u proleće kad izgleda da cvate i ono, uporedo sa zemljom; i u jesen kad oteža od jesenjih zvezda u rojevima. Uvek lepo i bogato, kao naknada ovoj čudnoj varoši za sve ono čega u njoj nema i uteha zbog svega što ne bi trebalo da bude."
Ivo Andrić, pisac i nobelovac
    U više navrata Beograd je bio razaran ratovima. Ali ni po njegovom izgledu, ni po vedrim ljudima ne možete to primetiti. Samo par razrušenih zgrada, koje nisu sanirane svedoče o njegovim ožiljcima. Mi smo veseo narod, narod koji voli pesmu i igru, dobro društvo i veselje. 
"Koliko ste vi tek imali da gradite kad se zna da su bombardovali i Nemci i saveznici. Lako je drugim velikim gradovima Evrope da se hvale svojom lepotom… Imate lep mali zoo-vrt… Kazali su mi da je u vreme bombardovanja i zoološki vrt bio porušen i da su životinje bile pobegle na ulice, ali da su se same vratile nazad… Stvarno lepa priča – ne znam da li je istinita…"
Alfred Hičkok, filmski reditelj


    Who was lucky enough to wake up this morning in Belgrade, it can be considered that for now achieved enough in  life. Any further insisting on something, it would be immodest.
     This quote best describes the significance of this beautiful city that lies on two rivers Sava and Danube. Resist strong for centuries and the wars and it's more and more beautiful.
    My city is the capital of the Republic of Serbia. Anyone who has ever set foot on its soil always wants to come back, and those who had the honor to be born in him always carry it in his heart. With this beautiful city easily be unite. Every little nook feel like yours. In this city day can never be boring. Very social and friendly people happy to accept anyone. Here and strangers easily become old friends.
 "Then I needed meetings with people who will treat me as superficial like that happened to us, the people who sit for hours at the table and hang out, sing some songs and still have an awful lot to say. Belgrade This period is simply heal my soul ... "
Erskine Caldwell, author
 There are lots of diversity. While on one side of the street is a modern office building, the other is an old house or building that can tell so much about the time it spent there.

 "This great city, seems to have always this: torn and scattered, as if it never exists, but is perpetually created, built up and recovering. On one end of the spring and grow up, and the other veins and collapses. Always moving and waves, never still does not know what is peace and quiet. town on two rivers, a large clearing, bound by the winds. "
     Ivo Andric, writer and Nobel laureate

 In every season of Belgrade offers its charms. Spring lures people to its wharves, summer in "Belgrade Sea", Ada, Belgrade in autumn is beautiful, bathed in golden and copper colors of the leaves, a winter idyll is indescribable. Especially in our traditional and modern pubs.

 "The sky above Belgrade is wide and high, shifting yet always beautiful, and the winter days with their icy splendor, and the summer storms when it turns into a single gloomy cloud which, driven by a strong wind, carries the rain mixed with the dust of the Pannonian plain; and in the spring when it seems that it also blooms, along with the ground; difficult in the fall when the autumn stars in swarms. always beautiful and rich, as a compensation to this strange town for everything that is not there, and consolation for all that it should be . "
Ivo Andric, writer and Nobel laureate

  On several occasions, Belgrade was destroyed in the wars. But even in his appearance or on open people you can not see it. Just a couple of ruined buildings which are repaired testify about his scars. We are looking forward to the people, the people who love singing and dancing, good company and merriment.

 "How much do you had to build when we know that you were bombed by the Germans and the Allies. Easy to other major European cities to praise her beauty ... You have a nice little zoo ... They told me that at the time of the bombing and the zoo was destroyed and the animals were fleeing into the streets, but they themselves came back ... really nice story - I do not know whether it is true ... "
Alfred Hitchcock, film director
+Facebook Login 
+Cosmopolitan Italia
+Cosmopolitan Magazine